• 100% bezpečný nákup
  • Originálne produkty
  • Garancia vrátenia peňazí
  • Rýchle dodanie do 5 dní
0
0,00 €
Môj košík
Zavolajte nám
0948 202 236


OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK - Chaux Group s.r.o.

Prevádzkovateľom e-shopu www.tvnakup.sk je spoločnosť Chaux Group s.r.o.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

Dodacia lehota:

Tovar zasielame prostredníctvom kuriéra alebo si ho môžete osobne vyzdvihnúť na vami zadanej adrese  odberného miesta Packeta s.r.o. / Zásielkovňa. Tovar Vám bude doručený už do 3 až 5 pracovných dní od doručenia potvrdzujúceho emailu. V prípade špeciálnej akcie sa môže doba dodania predĺžiť na 7-10 pracovných dní, prípadne podľa textu v popise produktu.

 

S tovarom Vám bude doručená aj faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad a zároveň ako záručný list. 

 

Dovoz zabezpečuje externá kuriérska služba a bohužiaľ nevieme zabezpečiť, aby na žiadosť zákazníka vždy kuriér najprv zavolal, či ste v čase doručenia na uvedenej adrese. V prípade, že Vás kuriér nezastihne, zanechá Vám odkaz.

 

Pokiaľ Vami požadovaný tovar nie je k dispozícií alebo sa počas tejto doby vyskytnú nepredvídané problémy, budeme Vás bezodkladne informovať na kontaktnej adrese, resp. telefónnom čísle uvedenom vo Vašej objednávke. Pokiaľ by Vám nebol tovar do spomínaného termínu doručený a zároveň by ste neboli kontaktovaní, zavolajte prosím na telefónne číslo 0948 202 236 uvedené na www.tvnakup.sk alebo nás informujte prostredníctvom emailovej adresy info@tvnakup.sk

 

Naše zákaznícke centrum je Vám k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 17:00. Na Vaše otázky odpovieme najneskôr do 24 hodín.

 

Prepravné, balné a platobné podmienky:

Tovar Vám zašleme buď na dobierku riadne zabalený, kedy platíte až pri preberaní balíka alebo môže byť úhrada tovaru uskutočnená bezprostredne po objednávke prostredníctvom služby Card Pay alebo Trust Pay, ktorá umožňuje klientovi ktorejkoľvek banky vlastniacemu platobnú kartu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club platiť bezhotovostne a bezpečne tovar zakúpeny v našom internetovom obchode.

 

Balné si neúčtujeme a za dopravu tovaru je k hodnote pripočítaná suma podľa spôsobu prepravy alebo vyzdvihnutia zásielky. Doručená faktúra slúži zároveň ako záručný list. Tovar zasielame len v rámci Slovenskej republiky. Avšak pre nákup v Českej republike neváhajte navštíviť www.teleprodukt.cz, pre nákup v Maďarskej republike navštívte www.tvtermek.hu, pre nákup v Poľsku navštívte www.teleprodukt.pl a pre nákup v Rumunskej republike navštívte www.tvprodus.ro.

 

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami, ako je napríklad prepravné. Táto konečná cena bude uvedená v objednávke a v e-mailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

 

Zrušenie nákupu do 14 pracovných dní od prevzatia:

Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí, tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovanie tovaru. 

Ak Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte právo odstúpiť od zmluvy a tovar nám podľa Zákona č. 250/2007 Z.z. vrátiť do 14 pracovných dní od jeho prevzatia, pokiaľ pre konkrétny výrobok nebude táto lehota zo strany predávajúceho jednostranne predĺžená.

V prípade odstúpenia od zmluvy tovar nesmie javiť známky poškodenia alebo znehodnotenia používaním a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti dodávateľ spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnoty opravy do pôvodného stavu.

Ak je tovar použivaním poškodený alebo inak znehodnotený - právo na odstúpenie od zmluvy zaniká.

Nevyčistený tovar alebo inak znečistený a nezodpovedajúci hygienickým štandardom nie je predávajúci povinný akceptovať!

Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočnespotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Výrobok nám zašlite poštou ako doporučenú zásielku (nie do vlastných rúk) na adresu:

Packeta , s.r.o.

Chaux Group

Kopčianska 92/A

851 01 Bratislava

Packeta, ako naša zmluvná dopravná spoločnosť nám doručí vrátený tovar do 3 pracovných dní.

Alebo nás emailom informujte o reklamácií a my Vám pošleme jedinečný kód, prostredníctvom ktorého môžete zásielku odovzdať na ktoromkoľvek odbernom mieste Packety (www.packeta.sk/pobocky).

Zásielky vrátené formou dobierky, neakceptujeme. Dbajte prosím na to, aby ste výrobok vrátili nepoškodený, v pôvodnom množstve a v originálnom obale. Zároveň Vás prosíme, aby ste k tovaru priložili kópiu faktúry, prípadne aspoň uviedli jej číslo, Vaše meno a adresu. Boli by sme zároveň radi, keby ste nám napísali, aký je dôvod vrátenia výrobku (to však nie je podmienkou pre vrátenie peňazí).

 Vrátenie tovaru je s TV Nákupom hračka!

Máme pre vás jednoduché riešenie vrátenia zásielok. Tovar nenaplnil Vaše očakávania alebo Vám nesadol?
V tom prípade iba jednoducho tovar zabaľte a zaneste na najbližšie podacie miesto Packety.
 
Ideálny spôsob, ako môže zákazník vrátiť tovar späť e-shopu, je tzv. Spätná zásielka. Ako to funguje?
  1. informujte nás emailom o vrátení tovaru a počkajte na zaslanie vratkového kódu na email (tzv. Identifikátor)
  2. vrátený tovar vhodne zabaľte
  3. zásielku odneste na akékoľvek podacie miesto Packety
  4. obsluhe na podacom mieste Packety nahláste 8 miestny vratkový kód doručený od nás emailom (tzv. Identifikátor)
  5. obsluha na podacom mieste Packety na základe kódu vygeneruje štítok a ten nalepí na zásielku
  6. následne si zásielku na podacom mieste vyzdvihne náš kuriér a odvezie ju späť nášho e-shopu

V prípade, že dodržíte všetky uvedené podmienky, peniaze za výrobok Vám spätne vrátime na Váš bankový účet - preto je dôležité, aby ste nám zároveň poslali číslo Vášho bežného účtu. Náklady na vrátenie tovaru do našej spoločnosti znáša spotrebiteľ, pokiaľ výrobok nebol chybný. 

Do textu emailu alebo k poštovej zásielke prosím pripíšte číslo faktúry, meno adresáta a bankový účet, na ktorý sa peniaze budú vracať.

V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku vyššie obchodných podmienok Vám vrátime kúpnu cenu do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru, najneskôr však do tridsiatich (30) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostne na účet Vami určený. 

Ak Vám bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

Upozornenie! Nie je možné odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa; tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť; tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze, ani zvukové alebo obrazové záznamy, ktoré spotrebiteľ rozbalil. (Príklad: CD, spotrebované gély...).

 

Reklamácie:

Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, že reklamujete chybný alebo poškodený tovar v rámci 2-ročnej záručnej lehoty. V tomto prípade je však nevyhnutné uviesť druh poškodenia. O vybavení reklamácie budete informovaní najneskôr do 30 pracovných dní od prijatia reklamácie.

 

Zákazník nemá nárok na vrátenie poštovných/prepravných nákladov pri bežných reklamáciach v 2-ročnej záručnej dobe, vzhľadom na to, že služba prepravy tovaru od predajcu ku zákazníkovi bola náležite zrealizovaná a nie je na výrobok a jeho funkčnosť viazaná. Všetky náklady spojené s prepravou reklamovaného tovaru od zakazníka (spätne prepravné) do spol. Chaux Group znáša zákazník.

 

Až po skontrolovaní reklamovaného výrobku a posúdení reklamácie, vydá pracovník reklamačného oddelenia rozhodnutie o riešení reklamácie na základe ktorého, pracovnik zákaznického centra informuje zákaznika o ďaľšom postupe vybavenia reklámacie.

 

Chaux Group zodpovedá v rámci zodpovednosti za chyby predaného tovaru. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby nemôže uplatňovať ten, na koho bol tovar zmluvne prevedený kupujúcim. K účinnému uplatneniu práva zo zodpovednosti za chyby je nutné, aby kupujúci v záručnej dobe písomne oznámil chyby, ktoré tovar má resp. uviedol, ako sa chyby prejavujú a uplatnil právo, ktoré požaduje, v súlade s Občianskym zákonníkom (napr. na opravu veci, výmenu veci).

 

Kupujúci je povinný reklamovaný tovar poslať alebo odovzdať kompletný, nepoškodený a v originálnom balení. Ak ide o chybu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať ako bezchybný, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru. Chaux Group nezodpovedá za chyby tovaru, na ktorý bola poskytnutá zľava a kupujúci bol pri predaji na chybu upozornený.

 

Vybavenú reklamáciu je kupujúci povinný prevziať. V prípade, že ju neprevezme, reklamovaný výrobok sa bude považovať za vec, ktorá je predmerom zmluvy o uložení veci v zmysle § 516 a nasl. Obch. zákonníka. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený účtovať za každý deň uloženia paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 1 € za každý deň uloženia. V prípade, že výška úložného dosiahne hodnotu tovaru, tento bude odpredaný a výnos sa použije na úhradu vzniknutých nákladov.

 

Pre bližšie informácie kontaktujte naše reklamačné oddelenie na telefónnom čísle 0948 202 236.

 

Výmena veľkosti tovaru:

V prípade zakúpenia tovaru s veľkostnou škálou, ako napríklad oblečenie alebo matrace, je možné zažiadať o zmenu veľkosti do 14 kalendárných dní od prevzatia zásielky.

 

Náklady na poštovné od zákazníka ku dodávateľovi znáša spotrebiteľ. Rovnako tak náklady na prepravu vymeneného tovaru od dodávateľa ku zákazníkovi. Pre viac informácií volajte 02/2102 8141.

 

Škody vzniknuté počas dopravy:

Chaux Group zodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy k Vám. Ak sa však tovar poškodí alebo je odcudzený počas dopravy od Vás k nám v prípade vrátenia tovaru a reklamácie, je zodpovednosť na strane spotrebiteľa.

 

 

Ochrana osobných údajov:

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.tvnakup.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 

Záruka:

Na nami zasielaný tovar poskytujeme 2-ročnú záruku na výrobné chyby. V tomto prípade slúži faktúra zároveň ako doklad o záručnej lehote. Pri niektorých druhoch tovaru je záručná doba predĺžená, čo je uvedené na faktúre. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

 

Pri predaji na telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy kupujúci prevzal tovar od kuriéra. Upozornenie! Zásielku, ktorá javí známky poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a pod.) v žiadnom prípade nepreberajte. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácii poškodeného tovaru.

 

Predmet úpravy:

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok sa vzťahujú na všetky dodávky tovaru zakúpené cez elektronický obchod www.tvnakup.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. júna 2018 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

//